Тест по польскому языку

Отметьте правильный вариант.

1. Jak powinniśmy wymawiać słowo dziewiętnaście?


2. Który zapis jest bezbłędny?


3. Wskaż zdanie zawierające poprawną formę wyrazu Zakopane:


4. Które zdanie zawiera poprawną formę wyrazu Włochy?


5. Jak nie powinniśmy zaczynać maila do osoby (osób), z którą jesteśmy na pan, pani?


6. Które zdanie jest bezbłędne?


7. Wskaż poprawne zdanie:


8. . Jak powinniśmy wymawiać słowo piętnaście?


9. Wskaż poprawny zapis:


10. Jak nie powinno się kończyć maila do osoby (osób), z którą jesteśmy na pan, pani?


11. Wskaż poprawne zdanie:


12. Wybierz poprawną wersję:


13. Który zapis jest poprawny?


14. Wybierz poprawne zdanie:


15. Wskaż poprawnie zapisane zdanie:


16. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. . ..., Panie Profesorze. Nie lubię…


17. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. Wyścigowe samochody są ...


18. . Proszę uzupełnić brakujący wyraz. ... do sklepu, śpiewała piosenkę.


19. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. Nie lubię…


20. . Proszę uzupełnić brakujący wyraz. Zawsze, kiedy jestem zły, ... do kina.


21. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. Proszę ... zeszyt i zapisać nowy temat


22. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. - Lekcja odbędzie się w sali na Pobożnego. - Czy ... gdzie to jest?


23. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. - Powiedziałem ... , że jutro mamy egzamin.


24. Proszę zaznaczyć poprawną formę. - .. jutro ze mną do kina?


25. Proszę wskazać poprawną formę przymiotnika w stopniu wyższym. - Pogoda jest (ładna).


26. Proszę zmienić na czas przeszły. Wszystkie aktorki ... bardzo dobrze


27. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. - Ja Ciebie ... .


28. Proszę utworzyć liczbę mnogą. Małe zwierzę


29. Proszę uzupełnić brakujący wyraz. - Latem ... nad morzem.


30. . Proszę uzupełnić brakujący wyraz. - Mój brat uczy na uczelni ... .